พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สังกัด ข้อมูลครู

กรองผลลัพธ์
  • ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 recent views

    เพื่อแสดงจำนวนครู จำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกหน่วยงานต้นสังกัด และตามตำแหน่ง จำนวนสถิติครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา จำนวนสถิติครู...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 19 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).