พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: บุคลากรทางการศึกษา

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลบุคลากรอื่นของประเทศไทย 121 recent views

    ข้อมูลบุคลากรอื่นนี้ประกอบด้วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 24 สิงหาคม 2564
  • ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย 224 recent views

    Micro Data API Service API ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุดข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการทำ MOU ระหว่างหน่วยงานและกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 21 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).