พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: สังกัด ตำแหน่ง

กรองผลลัพธ์
  • ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 recent views

    เพื่อแสดงจำนวนครู จำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกหน่วยงานต้นสังกัด และตามตำแหน่ง จำนวนสถิติครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา จำนวนสถิติครู...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 19 ธันวาคม 2565
  • บุคลากรอื่น (บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) 4 recent views

    เพื่อแสดงจำนวนบุคลากรอื่น จำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัด จำนวนบุคลากรอื่น จำแนกหน่วยงานต้นสังกัด และตามตำแหน่ง จำนวนสถิติบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา จำนวนสถิติบุคลากร...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 19 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).