พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สังกัด ผู้สำเร็จการศึกษา

กรองผลลัพธ์
  • ผู้สำเร็จการศึกษา 2 recent views

    เพื่อแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสังกัด จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 19 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).