พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: SDG4 ข้อมูลนักเรียนของประเทศไทย จำแนกตาม เพศสถานศึกษา ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).