• ข้อมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน 41 total views 10 recent views

    ข้อมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คือ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 29 เมษายน 2567